Περιοδικό "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

Μηνός Μαρτίου, αφιέρωμα "ΟΡΦΙΚΑ, Ελευθέρα Βούλησις καί Ανταποδοτική Δικαιοσύνη".

Μηνός Απριλίου, αφιέρωμα "Τό μήνυμα τού Σπηλαίου στήν 3η Χιλιετία"
Ένθετο "Μετάπτωσις Ισημεριών 170 έτη πρό τής γεννήσεως τού Ιππάρχου καί 40 έτη πρό τής γεννήσεως τού Αριστάρχου εις τό δάπεδον τής Θόλου τής Επιδαύρου".


Περιοδικό "Δ Α Υ Λ Ο Σ"

Έτος 15ο, Αρ. τεύχ. 176 -177, Αύγ. Σεπτ. 1996
"Η Θόλος της Επιδαύρου μικρογραφία του Ηλιακού πλανητικού συστήματος".

Έτος 16ο, Αρ. τεύχ. 185, Μάϊος 1997.
"Αποσυμβολισμός της παραστάσεως των πλανητών στη Θόλο της Επιδαύρου".

Έτος 16ο, Αρ. τεύχ. 187, Ιούλιος 1997.
"Ο Εκπληκτικός συμβολισμός των Εξωτερικών Αρχιτεκτονικών στοιχείων Θόλου Επιδαύρου".

Έτος 16ο, Αρ. τεύχ. 191, Νοέμβριος 1997.
"Τό Αστρικό πρότυπο της Ιδανικής πολιτείας".

Έτος 17ο, Αρ. τεύχ. 194, Φεβρουάριος 1998.
"Οι σταυροί και οι Ακάνθινοι στέφανοι στον σηκό της Θόλου της Επιδαύρου".

Έτος 17ο, Αρ. τεύχ. 196, Απρίλιος 1998.
"Εκπληκτικαί και Αστρονομικαί γνώσεις εις Αρχαίον μωσαϊκόν του Διονύσου".

Έτος 17ο, Αρ. τεύχ. 199, Ιούλιος 1998.
"Ο χωρόχρονος αναπαρίσταται σε σχέδια της Θόλου της Επιδαύρου".

Έτος 17ο, Αρ. τεύχ. 202, Οκτώβριος 1998.
"Η Ερμηνεία των Ονείρων στον Όμηρο. Προσέγγιση στην ψυχολογία του βάθους."

Έτος 17ο, Αρ. τεύχ. 204, Δεκέμβριος 1998.
"Το Ζωογονικό Τρίγωνο και Η Μοίρα".

Έτος 18ο, Αρ. τεύχ. 209, Μάϊος 1999.
"Συμβολισμός αισθητού και νοητού κόσμου στα Προπύλαια της Επιδαύρου".

Περιοδικό "ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟ"

Έτος Α, Αρ. τεύχ. 1, Ιούνιος 1998.
"Μοναδικόν το Έτος 1998 εις τον Μέγαν Ενιαυτόν".

Έτος Α, Αρ. τεύχ. 2, Σεπτέμβριος 1998.
"Προθάλαμος των Μυστηρίων αι τρεις Όψεις της Σελήνης".

Έτος Β, Αρ. τεύχ. 5, Απρίλιος 1999.
"Το Ιερόν Αλφάβητο και η Αθανασία της ψυχής".

Έτος Β, Αρ. τευχ. 10, Ιούνιος 2000.
"Το Έσ(ω) + οπ + τρον της Αφροδίτης".

Έτος Β, Αρ. τεύχ. 11, Σεπτέμβριος 2000.
"Το Ζωογονικόν Τρίγωνον".

Έτος Β, Αρ. τεύχ. 12, Δεκέμβριος 2000.
"Τετρακτίς Μυθολογία και Αριθμολογία".

Έτος Γ, Αρ. τεύχ. 13, Μάρτιος 2001.
"Τετρακτίς η λειτουργία των στοιχείων".
"Χείρων Κένταυρος".

Έτος Γ, Αρ. τεύχ. 14, Ιούνιος 2001.
"Τετάρτη και Ενάτη Τετρακτίς κατά τόν Θέωνα τον Σμυρναίο".

Έτος Γ, Αρ. Τεύχ. 15, Σεπτέμβριος 2001.
"Ηράκλειτος, ο κλειτός της Ώρας".

Έτος Γ, Αρ. τεύχ. 16, Δεκέμβριος 2001.
"Σκέψεις σχετικές με την απρόβλεπτον αλλαγή του ροή της Ιστορίας μετά την 11ην Σεπτεμβρίου 2001 και η πυραμίς της Αριθμοσοφίας".

Περιοδικό " ΑΒΑΤΟΝ "

Αρ. Τεύχους 1, Απρίλιος 1999.
"Επίδαυρος, το Ιερόν Πυρ της Ψυχής".

Αρ. Τεύχους 11, Οκτώβριος 2000.
"Ο μυστικός κώδικας του Αρχαίου Αλφαβίτου".

Αρ. Τεύχους 15, Απρίλιος 2001.
"Τα μυστικά της Ελληνικής Γλώσσας".

Περιοδικό "ΑΕΡΟΠΟΣ"


Αρ. τεύχους 35, Φεβρουάριος 2001.
"Ιερή σχέσις Σωκράτους / Πλάτωνος και χρυσούς Αριθμός".

Αρ. τεύχους 36, Απρίλιος 2001.
"Επίδαυρος, Θόλου Αποκάλυψις".

Αρ. τεύχους 37, Ιούνιος 2001.
"Θαργηλιών, ο μήν του φωτός".

Αρ. τεύχους 39, Οκτώβριος 2001.
"Συν + κίνησις Π=Αστέρες + Μουσική + Ψυχή".

Περιοδικό "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ"

Αρ. Τεύχ. 78, Μάρτιος 2001.
"Η μυστική γλώσσα των αναγραμματισμών στο πεπτικό σύστημα".

Περιοδικό "ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΑΕΙΓΝΗΤΟΣ"

Αρ. τεύχ. 19ο, Άνοιξις 2000.
Βιβλιοπαρουσιάσεις, "ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, Επίδαυρος, Θόλου Αποκάλυψις".