ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


TO ΗΛΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡO ΤHΣ ΓΕΝΝΗΣEΩΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ( - 320)

ΚΑΙ

Η ΜΕΤΑΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΣΗΜΕΡΙΩΝ
170 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΙΠΠΑΡΧΟΥ ( -190)


ΕΙΣ ΤΟ Δ Α Π Ε Δ Ο Ν
ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ - (360/350)


Α Λ Τ Α Ν Η - Συγγραφεύς/Ερευνήτρια