ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!


Κλείσιμο τετραετούς κύκλου
Ελληνικού Διαλογισμού
(2005 - 2009)


Φίλοι μου,
συνοδοιπόροι των σκέψεών μου,

Η φετεινή χρονιά των Φροντιστηρίων Ελληνικού Διαλογισμού ήταν αφιερωμένη στο μέγιστο αρχέτυπο της ψυχής, στον Ηνίοχο, προκειμένου να καταγραφούν τα εσωτερικά ίχνη της διαλογιστικής μας διαδρομής.

Τρία ήταν τα ηνιοχικά επίπεδα για εκείνους που παρακολουθούν και τις τηλεοπτικές εκπομπές του Blue Sky.

Στην τηλεόραση στο πρώτο επίπεδο, γνωρίσαμε τον ηνίοχο Φειδιππίδη και τον πατέρα του Στρεψιάδη, δευτερογενείς παρουσίες της κωμωδίας του Αριστοφάνους Νεφέλες, όπου πρωταγωνιστεί ο Σωκράτης, διαχρονικό θύμα της φιλοδοξίας του Αριστοφάνους.

Ο Αριστοφάνης παρουσίασε στις Νεφέλες τον ηνίοχο Φειδιππίδη. Ο νεαρός αφιερώνει το ενδιαφέρον και την φροντίδα στους ίππους του, στο άλογο μέρος της ψυχής του, δηλαδή στο θυμοειδές (συναισθήματα μεγαλείου και δόξας χάριν του εγώ) και επιθυμητικό (επιθυμίες και απολαύσεις), που οδηγούν την ψυχή στην στρεψοδικία (θύμα ο πατέρας Στρεψιάδης).

Φειδ-ιππίδης είναι η πρώτη παιδική έκφραση των επιθυμιών της ψυχής, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την συνακόλουθη εξαπάτησι της δικαιοσύνης, προκειμένου η ψυχή με δόλο ν’ αποφύγει την τιμωρία της αναίσχυντης/ιταμής μωρίας της.

Προηγουμένως, στο μέσο επίπεδο στα μικρά φροντιστήρια, πλησιάσαμε το άγαλμα του Ηνιόχου των Δελφών, ενώ στα μεγάλα γνωρίσαμε τον ύψιστο ηνίοχο των θεών, τον «μέγα ηγεμόνα Δία» και την ακολουθία του, την στρατιά των θεών, των δαιμόνων και των άλλων ικανών ηνιόχων με τους δύο πτερωτούς ίππους των.

Για τον σκοπό αυτό, μελετήσαμε τον διάλογο «Φαίδρος» του Πλάτωνος. Νέκταρ και αμβροσία έθρεψαν και πότισαν τους ίππους, τα άλογα μέρη της ψυχής, εκείνων που έχουν την δύναμη και την βούληση ν’ ακολουθούν το άρμα του θεού της επιλογής των. Αυτοί χαράζουν οι ίδιοι, αυτοβούλως, τον προορισμό τους, δια της καθάρσεως και της αρετής. Προ-ορισμός, η επιστροφή της ψυχής στο άστρο της προελεύσεώς της, σύμφωνα με τον Τίμαιο του Πλάτωνος.

Τα τρία ηνιοχικά επίπεδα είναι βεβαίως βαρυσήμαντα και δεν εξαντλούνται με μερικές εκπομπές και παρουσιάσεις. Αυτές ήταν μόνο το έναυσμα, προκειμένου να κεντρηθεί το ενδιαφέρον και να μελετηθούν τα κείμενα, προχωρώντας στις αντίστοιχες ψυχικές ενέργειες, μέσω της τεχνικής του Ελληνικού Διαλογισμού, όπως αυτός έχει αναπτυχθεί στους δύο σχετικούς με το θέμα τόμους των ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ.

Τα μικρά φροντιστήρια έκλεισαν τον κύκλο τους την 11η Μαρτίου. Τα μεγάλα λήγουν την Κυριακή, 22 Μαρτίου, όπως πάντα στο Ξενοδοχείο Park.

Όμως, οι φετεινές μας ομιλίες δεν έχουν ολοκληρωθή, διότι δεν «είδαμε» ακόμη το «παράδειγμά» μας, τον ηνίοχο των Δελφών, «εικόνες» του οποίου θα φιλοδοξούσαμε να γίνουμε κάποτε. Πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε και να προετοιμασθούμε για την μεγάλη συνάντηση.

Για τον σκοπό αυτό, τον μήνα Μάιο σχεδιάζουμε μία διήμερη εκδρομή, ένα Σαββατοκύριακο, όπως πάντα με την διοργάνωση της εταιρίας ΑΛΣ. Θα σας γνωρίσουμε εγκαίρως την ακριβή ημερομηνία. Στόχος μας «να δούμε» τον Ηνίοχο με τα μάτια της ψυχής μας, «με το της ψυχής όμμα», κατά τον Πλάτωνα, για να επικοινωνήσουμε με το μέγα αρχέτυπο της Ελληνικής μας ταυτότητος, τον Χορηγό και Ηνίοχο Ιέρωνα, που εκπροσωπεί το μυστηριακό άγαλμα των Δελφών.

Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη τετραετή μας διαδρομή στον Ελληνικό Διαλογισμό, ακολουθώντας την χωροχρονική διάστασι των ανά τετραετία Δελφικών Ηνιοχικών Αγώνων των Προγόνων μας.

Όμως, δεν τελειώσαμε εδώ. Ελπίζω να έχετε την διάθεση να συνεχίσουμε το οδοιπορικό μας στην εξερεύνησι του εαυτού, σύμφωνα με τα φιλοσοφικά μας κείμενα. Για τον σκοπό αυτό, θα επανέλθουμε στον ιερό χώρο της Επιδαύρου για να διευρύνουμε τις έννοιες του Μνημείου της Θόλου.

Έρρωσθε και ευδαιμονείτε

Αλτάνη
Π.Φ., 13.3.2009