Ομιλία στην Παλαιά Βουλή
21η Δεκεμβρίου 2005

από την ΑΛΤΑΝΗ


  • Μέρος Πρώτον

  • Μέρος Δεύτερον

  • Μέρος Τρίτον